เราคือทีมนักพัฒนาระบบตามความต้องการลูกค้า รูปแบบ Web Application เรามุ้งมั่นพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของธุรกิจคุณเป็นสิ่งสำคัญ

จะดีแค่ไหน ถ้าระบบที่คุณใช้ตรงกับงานและธุรกิจของคุณ

เปลี่ยน ปัญหาและข้อจำกัดของการทำงานในปัจจุบันให้เป็นโปรแกรม และ ระบบข้อมูลเป็นเรื่องง่ายๆ

เราจะเข้าไปรับฟังปัญหา และ ข้อจำกัด และ ความต้องการระบบของธุรกิจคุณ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อเปลี่ยนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ระบบทีเราพัฒนาทั้งหมดจะเป็นแบบ Online (ออนไลน์) คุณจะสามารถดูข้อมูล หรือ จะทำรายการต่างๆของธุรกิจคุณที่ไหนก็ได้ผ่านอินเตอร์ เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจคุณลืนไหนต่อเนื่องไม่มีสะดุด.

เราเชี่ยวชาญ

เราเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการงานต่างๆ ตามความต้องของลูกค้าให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ ในรูปแบบ Web Application ด้วยภาษาจาวาเป็นภาษาหลัก ลูกค้าสามารถใช้งานระบบของท่านที่ไหนก็ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต Google Chrome และ Safari ใน Version ปัจจุบัน เราเชี่ยวชาญ และมั่นใจเรื่องเสถียรภาพของระบบที่เราพัฒนาสามารถทำงานถูกต้อง และ ตรงตามความต้องการ

เพื่อให้ระบบที่เราพัฒนาตรงกับการทำงานในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของคุณ เราจะเข้าไปรับฟังความต้องระบบ (Requirement Gathering) การวางแผนงานร่วมกัน (Project Planning) การออกแบบ (Real Prototype Design) การทดสอบระบบ (User Acceptance Test) จนถึงนำไปสู่การใช้งานจริง (Production) การสอนการใช้งานระบบ (Training User) และ ช่วยเหลือเมื่อท่านติดปัญหาจากการใช้งาน

แนะนำบริการ

เราพัฒนาระบบอะไรบ้าง

ERP
Sale & Marketing
Procurement manager
Rental Management
Facility Management
Construction Management
Property Inspection
Asset Management
Business Website
Incident Management
Expense Claims
Supplier Information
Supplier Management
Warehouse
Project Management
Budget & Costs Control
Post Tracking
Insurance Claim Online
Healthcare
Miscellaneous Insurance
Exemption Tax
PDF Signing Certificate

คำมั่นสัญญา

Customer Service Area​

เรายินดีและดีใจมากที่ได้รับความไว้วางใจผู้สนใจและลูกค้าของเราจากหลากหลายพื้นที่

Thailand

ประเทศไทยทุกพื้นที่

Our Tech Stack

เราใช้วาจาเป็นภาษาหลักในการพัฒนาระบบ ควบคุมการพัฒนาระบบอิงจาก Spring Framework เพื่อให้มีมาตรฐานในระดับสากล และ รองรับฐานข้อมูลได้หลากหลาย และ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ SAP และ รองรับระบบปฏิบัติการ ทั้ง Window Server, Linux, Google Cloud, AWS